REGELVERK

Regelverket och tävlingsföreskrifterna är skapta för att ge bästa möjliga förutsättningarna för den roligaste formen av innebandy. Ledorden är hämtade från SIL (Svenska Innebandyligan). Dessa är snabbt, enkelt och roligt. Vi gör det hela komplett genom att lägga till publikvänligt.

Avsikten är att turneringen ska omfatta alla nivåer på spelare, från rena motionärer som ser spelet som ett socialt och trevligt inslag, till världseliten i Svenska Superligan.

1. FAKTA ÄNGELHOLM OUTDOOR

LAGUPPSTÄLLNING: Tre spelare plus en korrekt ombytt målvakt. Knatteligan spelar med fyra spelare utan målvakt. Ett lag får använda sig av 15 spelare under hela turneringen. OBS! Truppen får inte kompletteras efter första match.

BANMÅTT: 10 x 20 m

MÅLBUR: 160 x 115 cm (vanliga innebandymål). Mindre mål till knatteligan.

MATCHTID:  1×12 min (rullande tid och inget sidbyte). Vid kraftig vind kan TL besluta annat. Detta beslut går ej att överklaga.

MATCHSTÄLL: Samtliga lag måste ha enhetliga matchtröjor.

ÖVERÅRIG SPELARE:  En trupp kan endast ha en överårig målvakt. Inga dispenser ges till utespelare. Detta med reservation för att målvakten endast är ett år äldre än laget man representerar. 

B-LICENSSPELARE: Spelare som är 15 år och yngre (B-licens) får inte spela i seniorsklasserna. Det innebär att spelare födda 2008 eller senare inte får delta i klasserna Dam A, Dam B, Herr A, Herr B, Motion och Företagscupen. Undantaget för regeln är klassen för Parasport.

LICENS: Finns inget krav på spelarlicens. Det är fritt att kombinera lag efter önskemål. Observera licensregeln för Företagscupen , Motion, Dam B och Herr B.

UPPVÄRMNING: Sker med egna bollar om tid finns, det är av yttersta vikt att matcherna startar på utsatt tid.

LEDARE: Samtliga lag ska ha en myndig ledare med i till arenan. Ledaren ansvarar för laget under turneringen och ska kunna vara i båset om Tävlingsledning eller domare önskar det. Man skall då tydligt se vem som är ledare. MAX 3 LEDARE/LAG. 

DELTAGARAVGIFT:  Det är obligatoriskt med deltagarkort för både spelare och ledare. Ett deltagarkort per lag man deltar i, korten innehåller förutom själva deltagandet i cupen bl.a. entré, turneringens t-shirt, busstransporter till och från arenan. Med  deltagaravgiften får vi bättre ordning och överblick på spelarförteckningar och lagledare. Det ger bättre kvalitet på turneringen och allas trivsel kommer att öka. Avgiften för deltagarkortet är 299 SEK per deltagare/ledare och ska vara betald först den 1 juni 2024. Deltagarkorten bokas på respektive lags inlogg. Efter att ni registrerat ert antal så kan ni betala direkt via kort eller via faktura.

AVBOKNING/ÅTERBETALNING INSTÄLLD TURNERING:  Vid avanmälan inom 30 dagar efter anmälan återbetalas hela beloppet. Därefter är anmälan bindande och utan möjlighet till återbetalning. Efter den 4 juni återbetalas dock inte anmälningsavgiften oavsett när anmälan och betalning är genomförd. Alltså är sista datum för återbetalning av anmälningsavgiften den 4 juni. Vid avanmälan av skolboendet före den 1 maj 2024 återbetalar vi hela beloppet. Därefter återbetalas inte inbetald avgift för skolboendet. Deltagarkortet återbetalas till fullo fram t.o.m. den 1 juni efter det är det ingen återbetalning.

 Arrangören är inte återbetalningsskyldig för anmälnings-, skolboende- eller deltagaravgifter, ersättningsansvarig för ekonomisk förlust vid inställd turnering pga av krig, uppror, myndigheters beslut, strejk, pandemi, lockout, blockad eller händelser som inte ligger under vårt ansvar och beslut. Vi har stor respekt för varje enskild lags ekonomi. Därför kommer vi dock vid en inställd turnering återbetala 100% av deltagaravgiften, minst 80% av erlagd avgift för skolboendet samt försöka återbetala så mycket som möjligt även av anmälningsavgiften, alt. försöka hitta kompenserande lösningar till lagen, såsom flytta lagens anmälningar till det kommande årets turnering. Genom anmälan till Ängelholm Outdoor accepterar laget ovan angående konsekvenser av inställd turnering.

2. FÖRSÄKRING

Observera att numera ingår en olycksfallsförsäkring i deltagaravgiften.  I försäkringen inkluderas olycksfall, akutersättning, sönderklippta kläder, tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning.Vad menas med olycksfallsskada? Med olycksfallsskada menas en kroppskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller vid olycksfallsskada för försäkrad under aktivitet/idrott som laget anger i ansökan och för resor till och från aktivitet eller idrott.  

3. TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Ska Ängelholm Outdoor nå sina ledord krävs en del specialregler som skiljer sig från SIBF:s tävlingsdirektiv. Nedan listas de avvikande reglerna som vi tillämpar, i övrigt följer vi SIBFs regelbok.

MÅLVAKT FÅR
– Kasta bollen direkt in i motståndarmålet, detta utan att den rör golv, spelare eller dess utrustning.

UTESPELARE
– 20 sekunders regeln tillämpas. Ett avslut måste tas inom 20 sekunder från det att bollen är vunnen. Om inte utdöms ett frislag till icke felande lag på närmaste kryss. Vid frislag/inslag är avståndsregeln 2 meter.
– Alla utespelare skall vara korrekt klädda och ha skor avsedda för idrottande. Vid eventuellt spel inomhus ska rena inomhusskor användas.

UTVISNING OCH MATCHSTRAFF
– Utvisningstiden är satt till 1 minut för förseelser som skulle inneburit 2 min och 2 min för förseelser som skulle inneburit 5 min.
– Vid matchstraff tilldelas avstängning resterande matchtid samt 2 minuters lagstraff, Spelaren är också automatiskt avstängd nästkommande match. Skulle spelaren trots avstängningen spela nästkommande match, så utesluts laget från resterande del av turneringen. 
– 2 min utvisning bryts inte vid mål, det gör däremot 1 min utvisningarna.
– Max 2 utvisningar per lag kan räknas samtidigt, skulle samma lag drabbas av mer än 3 utvisningar samtidigt så bryts matchen och resultatet skrivs till 5-0 vid ledning för felande lag, alt skrivs det resultat som står om det icke felande laget är i ledning.
– Ett lag kan spela 1 mot 3.
– Vid allvarligare incidenter kommer domaren rapportera detta till tävlingsledaren som sedan fattar ett disciplinärt beslut. Detta beslut kan inte överklagas.

3.1 TABELLBERÄKNING OCH POÄNGRÄKNING
Oavgjort resultat efter full tid resulterar i 1 poäng till vardera lag. Vinnare i straffläggningen tilldelas ytterligare en extra poäng. Placering i tabell beräknas enlig följande skala; poäng, målskillnad, antalet gjorda mål, antalet insläppta mål, målskillnad vid interna möten.

3.2 SLUTSPEL
Vi räknar poäng och slutspel i samtliga klasser med reservation för Knatteligan som inte har slutspel. Vid lika resultat efter full tid tillämpas straffar, tre per lag. Är ställningen efter straffläggningen fortfarande lika avgörs matchen på s.k. sudden straffar tills avgörande skett. Samma straffskytt kan i sudden lägga flera straffar i rad, bara dem 3 spelare som användes under dem första 3 straffarna kan användas.

3.3  LAGEN ÄR SKYLDIGA ATT
– Infinna sig i tid till matchstart med minst 3 spelare + korrekt utrustad målvakt. Om inte detta uppfylls ämnas W.O. och motståndarna tilldelas resultatet 5-0.
– Ha utsett en lagkapten. Lagkapten ska bära armbindel/tejp runt höger arm, alternativt ett ”C” eller ”k” på matchtröjan.
– Se till att lämna avbytarbänken ren och städad efter varje match.
– Läsa och skriva under matchrapporten efter spelad match.
– Se till så att alla som står på bänken tillhör laget och finns med på laguppställningen. Alla skall ha sitt band på armen.
– På uppmaning av tävlingsledaren kunna legitimera var och en spelare som är upptagna på laguppställningen. Detta skall kunna ske med kort varsel och id handling skall finnas med på plats. Detta gäller fom F/P12.

3.4 MÅLVAKT
Målvakt får endast beröra boll med händerna vid kontakt med eget målområde. Dock får målvakten utanför målområdet spela bollen med fötter och huvud. Om målvakt, utan kontakt med målområdet, tar bollen med händerna tilldöms straff alternativ 1 min utvisning. Målvakt kan bytas ut mot utespelare eller själv spela ute (ombytt till matchställ). Målvakten får inte spela som utespelare med hjälm och/eller målvaktsdräkt. Målvakten får inte lägga straff.

Målvaktsutkast
– Målvakt får kasta bollen direkt in i motståndarmål utan att den vidrör golv, spelare eller dess utrustning.
– Målvakt ska kasta ut boll/sätta igång spel inom 3 sek, från det att han har boll under kontroll.

Utrustning
Målvakten får endast använda utrustning avsedda för innebandy. Målvakten får inte använda sig av skydd, kläder eller annat som gör att målvakten blir onormalt större. Felaktig utrustning medför tvisning. Målvakten måste spela i en hjälm/mask med galler.

Silliconspray
Då golvet blir extremt halt av siliconspray innebär det stor skaderisk för andra spelare. Därför är silicon absolut förbjudet att användas under turneringen. Målvakter som ertappas med silliconspray bestraffas med avstängning från turneringen.

3:5 UTESPELARE
Spelare får endast representera ett lag i en klass men det är tillåtet att delta i flera klasser. Detta gäller för samtliga klasser utom Knatteligan.

Utrustning
Utespelare ska ha enhetliga matchtröjor, dvs. samma färg och synliga nr. Utespelare ska ha idrottsskor avsedda för inomhusbruk. Spelare får inte använda personlig utrustning som kan innebära skaderisk. Med personlig utrustning menas skydd och medicinsk utrustning samt klockor, smycken, keps och liknande. Domaren avgör vad som innebär skaderisk. Alla skydd ska om möjligt bäras innanför klädseln. Klubban ska vara av normal innebandystandard. Skaftet ska vara rundat utan kanter och upptill förslutet med en knopp. All åverkan på skaftet är förbjudet. All åverkan på bladet (utom hookning)är förbjudet. Bladet får inte vara vasst och dess hook får inte överstiga 30 mm. Hooken mäts från underkanten på bladets högsta punkt, detta när klubban ligger på ett plant underlag. Felaktig hook bestraffas med matchstraff. Vid korrekt hook får det klagande laget 1 min utvisning.

3:6 FASTA SITUATIONER
Inslag döms:
– när bollen lämnar/passerar planen/sargen till icke felande lag.
– när bollen träffar taket eller föremål ovanför planen (inslag ska ske vid sargen nära händelsen)
– när ett straffslag inte resulterar i mål (inslag i hörnet för försvarande lag)

Regler för inslag
– Ett inslag får gå direkt i mål. Inslaget ska utföras max 1 meter från sargen.
– Avstånd vid inslag är 2 m.
– Inslag måste slås igång med klubban.

Frislag döms:
– När felande lag begår en frislagsbelagd förseelse enligt gängse regler.

Regler för frislag:
– Frislag får gå direkt i mål.
– Avstånd vid frislag är 2 m.
– Frislag måste slås igång med klubban

Tekning döms när:
– En oförutsedd händelse inträffar under spelets gång.
– För att sätta igång spelet vid matchstart

Mål:
Det är inte tekning efter mål, i stället sätts spelet igång direkt från målvakt. Målvakten tar ut bollen och startar igång spelet, utespelare får bara ta ut bollen från målet och starta spelet vid spel utan målvakt.

3:7 WALK OVER
Om ett lag lämnar walk over till två matcher under gruppspelet är laget automatiskt diskvalificerat för vidare spel. Lämnar lag walk over i sista omgången innan slutspel förbrukar laget även då sin rätt att spela i slutspelet.

3:8 STRAFFAR
Om resultatet i en match är lika vid full tid avgörs den på straffar. Inga matcher slutar m.a.o. oavgjort i Ängelholm Outdoor. Efter avslutad match med lika resultat i matchen avgörs den direkt genom s.k. sudden-straffar Vinnare i straffrundan tilldelas extra poängen. Alltså får vinnande lag 2 poäng och förlorande lag 1 poäng i matchen. Straffavgörandet går till på så vis att en spelare från vardera lag lägger en straffomgång. Vid lika resultat efter första straffomgången startar ny straffomgång tills det att ett avgörande finns.
En spelare får inte lägga sin andra straff förrän det att alla utespelare i laget har lagt sin första. Där efter får ordningen ändras och sedan upprepas samma metod tills ett avgörande faller. När straffskytten tagit avslut och bollen träffat målvakten eller målbur får han/hon inte röra bollen igen.

Målvakten får inte lägga straff och utespelare får inte byta till målvakt. Under straffslagen skall spelare som ännu inte slagit sin straff befinna sig i båset. Spelare som slagit sin straff skall befinna sig på motsatt sida från båset vid mittplan detta gäller även målvakten. När straffslaget startar ska målvakten vara placerad på mållinjen.

4. PROTEST

Lag eller spelare som anser att domarens beslut strider i väsentlig mån mot tävlingsbestämmelserna och gällande regelverk. Skriftlig protest lämnas till tävlingskansliet senast 30 minuter efter match. Överklagan kostar 1000 SEK och betalas i direkt anslutning till registrering av protesten. 
Protest mot enskilda bedömningar gjorda av domaren godtas inte.
 Pengarna betalas inte tillbaka vid bifall av överklagan.

5. FÖRETAGSCUPEN

– Max en licensierad spelare per lag.
–  Motionslicensen räknas inte som licens.
– Med licensierad spelare avser säsongerna 23/24 och 24/25.
OBS! Det är inte tillåtet att använda sig av spelare under 16 år.​

6. KNATTELIGAN

Knatteligan är spelformen för de allra yngsta, födda 2015/16 där blandade åldrar får förekomma i varje lag. Turneringen spelas under en dag, på liten plan (20 x 10 meter) med fyra utespelare, små mål används och ingen målvakt. Mixade lag med pojkar och flickor är tillåtet samt att Ängelholm Outdoor INTE räknar resultat/tabell i Knatteligan.

– Klassen spelas med fyra utespelare, små mål och ingen målvakt.
– Laget är garanterad minst fem matcher.
– Målområden med måtten 1 x 2 m.
– Speltiden är 12 min (löpande tid).
– Finns ingen begränsning för hur stor spelartruppen får vara samt att det är tillåtet att använda obegränsat antal spelare till match.
– Spelarbyten görs genom avblåsning med en minuts intervaller. Sker en fast situation, så sker byten i samband med denna.
– Efter avblåsning skall spelet återupptas med en fast situation (tekning, inslag, frislag eller straffslag). Tekning, inslag och frislag får inte gå direkt i mål. – Straffslag slås från planens mittpunkt mot tomt mål.
– Utvisning utdöms endast vid våldsamt spel. Utvisningen är personlig och spelet fortsätter fyra mot fyra. Utvisad spelare deltar inte i spelet under den påföljande minuten.
– I Knatteligan spelas matcherna utan resultat och tabell.
– Om samma ledare deltar med mer än ett lag i Knatteligan, är det tillåtet att förflytta spelare mellan lagen

7. STÅENDE PARASPORT

Klassen vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Den är däremot inte öppen för rullstol som har en egen klass att spela i. Turneringen har inget licenskrav på deltagarna, men varje spelare ska vara berättigad för licens. Det är tillåtet med mixade lag, i övrigt är det spelreglerna för turneringen som gäller.

8. MOTION

Detta är en motionsklass för seniorer. Klassen är öppen för spelare som är minst 16 år (född 2007) och uppåt. Det är INTE tillåtet med spelare licensierade 2022/23 eller 2023/24. Det är fritt att kombinera antalet dam- och herrspelare i truppen. Alltså vänder sig klassen sig till er som använder innebandyn i första hand som motion. 

9. LICENSREGLER

Finns inget krav på spelarlicens. Det är därmed fritt att kombinera lag efter önskemål. Observera licensregeln för Företagscupen, Motion, Dam B och Herrar B. I Företag är det endast en licensierad spelare per lag. I Motion är det inte tillåtet med licensierade spelare. I klassen Herr A och Dam A får samtliga spelare vara licensierade, men i Dam B och Herr B får man max ha med två licensierade spelare i truppen. Motionslicens räknas inte som licens!! Med spelarlicens avser A-licens under säsongen 2023/24 och ny licens för 2024/2025. Det är vidare inte tillåtet med spelar under 16 år, alltså spelare med B-licens.

10. PRISER

POKALER
I samtliga klasser tilldelas 1:an och 2:an pokal vid prisutdelningsceremoni efter avslutad turnering.

MEDALJER
Samtliga deltagare i Knatteligan erhåller medalj vid avslutande prisceremoni. 

PRISPENGAR
Prispengar finns i klasserna Herr A och Dam A enligt följande: 1:a pris 5 000 SEK i båda klasserna.